Polisi Penghantaran & Pemulangan/Pembatalan

Polisi Pembatalan

 1. DoctorOnCall berhak untuk membatalkan sebarang pesanan jika produk tidak tersedia atas sebarang sebab dan/atau jika ubat tersebut dianggap tidak sesuai oleh doktor kami setelah berunding. Dalam kes sedemikian, DoctorOnCall akan segera memberitahu Pelanggan dan memulakan bayaran balik untuk sebarang pembayaran yang dibuat. Bayaran balik akan dikreditkan ke kad kredit atau akaun bank Pelanggan, bergantung pada masa pemprosesan institusi kewangan Pelanggan.
 2. Sebaik sahaja pesanan telah dipilih dan dibungkus oleh DoctorOnCall, Pelanggan tidak dibenarkan membatalkan pesanan tersebut.
 3. Untuk memastikan keselamatan dan kesahihan transaksi yang melibatkan ubat preskripsi, DoctorOnCall memerlukan perundingan doktor dan preskripsi yang sah sebelum memproses pesanan yang mengandungi ubat tersebut. Jika Pelanggan tidak membalas respon atau tidak dapat menyelesaikan perundingan yang diperlukan selepas lima (5) percubaan dalam masa dua (2) hari bekerja, DoctorOnCall berhak untuk membatalkan pesanan. Pemberitahuan pembatalan akan dihantar ke alamat e-mel berdaftar Pelanggan.
 4. Sila ambil perhatian bahawa menurut dasar pembatalan kami, kami mungkin memerlukan maklumat pelanggan khusus untuk memudahkan proses bayaran balik dengan lancar. Permintaan akan dihantar ke alamat e-mel berdaftar pelanggan. Pelanggan perlu membalas e-mel ini untuk kami melengkapkan bayaran balik. Kegagalan untuk memberikan maklumat yang diperlukan boleh menyebabkan proses bayaran balik ditangguhkan atau belum selesai.

Polisi Pemulangan/Pemulangan

 1. Alasan-Alasan Yang Diterima untuk Pemulangan dan/atau Pertukaran:

Kami memahami bahawa keadaan tertentu mungkin memerlukan anda untuk memulangkan atau menukar produk. Pemulangan dan pertukaran adalah layak di bawah keadaan berikut:

 1. Jika Produk dihantar dalam keadaan rosak; atau
 2. Jika Produk telah tamat tempoh atau hampir tamat tempoh (kurang daripada 6 bulan); atau
 3. Jika produk yang dihantar tidak betul dari pesanan yang dibuat.

2. Alasan-Alasan Yang Tidak Diterima untuk Pemulangan dan/atau Pertukaran:

 1. Perubahan Fikiran: Kami tidak menerima pemulangan atau pertukaran atas alasan yang berkaitan dengan perubahan fikiran. Sila pastikan anda menyemak pesanan anda dengan teliti setelah menerima bungkusan.

3. Proses Pemulangan/Pertukaran:

 1. Pelanggan hendaklah memeriksa Produk dengan segera selepas menerima pesanan untuk sebarang kekurangan dan/atau kerosakan.
 2. Sekiranya Pelanggan memenuhi kriteria Klausa 1 kriteria pemulangan dan/atau pertukaran yang dinyatakan di atas, Pelanggan perlu menghubungi perkhidmatan pelanggan kami melalui WhatsApp +60 17-972 2669 dalam masa satu (1) hari selepas menerima produk. DoctorOnCall berhak untuk menolak permintaan untuk pemulangan dan/atau pertukaran jika tidak dimaklumkan oleh Pelanggan dalam masa satu (1) hari selepas menerima produk.
 3. Pasukan perkhidmatan pelanggan kami akan menyemak permintaan anda dan memberitahu anda tentang kelulusannya. Jika diluluskan, anda akan menerima arahan tentang cara untuk memulangkan/menukar Produk.
 4. Selepas permintaan Pemulangan dan/atau Pertukaran diluluskan, Pelanggan hendaklah menghantar semula Produk yang terjejas ke alamat vendor seperti yang dinyatakan pada bungkusan yang diterima.
 1. Produk yang terjejas MESTI dipulangkan dalam keadaan baru, tidak digunakan, asal, dengan kuantiti dan pembungkusan dihantar kepada Pelanggan.
 2. Untuk produk pemulihan, kerusi roda, produk elektronik dan peranti perubatan, semua produk mesti dikembalikan dalam pembungkusan asalnya dengan kabel, aksesori dan dokumentasi termasuk manual dan kad jaminan utuh.
 3. Kegagalan untuk memulangkan Produk seperti yang diterangkan dalam klausa 4 dan 5 akan menyebabkan pembatalan pemulangan dan/atau permintaan pertukaran, dan sebarang bayaran yang ditanggung dalam penghantaran semula pakej kepada Pelanggan akan ditanggung oleh Pelanggan.
 4. Pemulangan Produk oleh Pelanggan tidak menjamin pertukaran atau bayaran balik secara automatik. DoctorOnCall akan memeriksa Produk yang dikembalikan setelah menerima produk yang sama. Jika syarat dalam klausa No. 4 dan 5 Polisi Pemulangan dan/atau Pertukaran ini telah dipenuhi, bayaran balik/penukaran akan dibuat kepada Pelanggan, dan Pelanggan akan dibayar balik oleh DoctorOnCall untuk sebarang caj kurier yang ditanggung dalam pemulangan Produk . Slip pembayaran kurier hendaklah diberikan kepada DoctorOnCall untuk tujuan pembayaran balik.
 5. Semua penggantian atau pertukaran Produk hendaklah dilaksanakan tertakluk kepada ketersediaan stok. Jika Produk yang dipesan dan diinvois tidak disertakan dalam penghantaran, DoctorOnCall hendaklah sama ada membayar balik kepada Pelanggan nilai Produk tersebut, atau menggantikan Produk yang dipesan.
 6. Jika mana-mana Produk yang tidak termasuk dalam Pesanan Pelanggan dihantar kepada Pelanggan, DoctorOnCall akan mengambil Produk daripada Pelanggan. Jika Pelanggan dicaj lebih daripada nilai Produk seperti yang dipaparkan di tapak apabila Pelanggan membuat Pesanannya, DoctorOnCall hendaklah membayar balik kepada Pelanggan perbezaannya.
 7. Semua bayaran balik akan dibuat melalui cara pembayaran yang sama dalam tempoh 2 bulan. Penerimaan bayaran balik pelanggan akan bergantung pada tempoh masa yang diambil oleh institusi kewangan terpilih untuk memuktamadkan bayaran balik. DoctorOnCall tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian, kerosakan, kos atau perbelanjaan yang mungkin ditanggung oleh Pelanggan atau mana-mana orang akibat daripada sebarang kelewatan dalam pemprosesan institusi kewangan bagi bayaran balik tersebut.

Percubaan Penghantaran Tempatan Gagal

 1. Rakan kongsi penghantaran kami akan cuba menghantar bungkusan dengan maksimum 3 percubaan jika penghantaran pertama tidak berjaya.

Sebab-sebab penghantaran gagal dan tidak terhad kepada yang berikut::-

 • Tidak dapat menghubungi pelanggan
 • Tidak dapat mengenal pasti pelanggan di lokasi penghantaran
 • Alamat yang diberikan oleh pelanggan tidak lengkap atau tidak sah
 • Alamat yang diberikan oleh pelanggan tidak boleh diakses
 • Faktor lain yang tidak boleh dikawal seperti bencana alam, wabak, rusuhan, keadaan perang, keganasan dan lain-lain
 1. Penghantaran yang gagal pada percubaan ketiga akan menyebabkan bungkusan dihantar semula ke pusat pemenuhan kami.
 2. Namun begitu, jika pelanggan berjaya dihubungi dan ingin bungkusan itu dihantar semula, bayaran penghantaran tetap sebanyak RM5 akan dikenakan kepada pelanggan.

Polisi Penghantaran dan Bayaran Balik Pesanan Antarabangsa:

Sekatan Kastam:

Jika pesanan ditangguhkan atau tersekat dalam kastam disebabkan oleh peraturan tempatan, DoctorOnCall tidak bertanggungjawab atas kelewatan itu dan tiada bayaran balik akan dikeluarkan. Adalah menjadi tanggungjawab pelanggan untuk mengetahui dan mematuhi peraturan kastam tempatan.

Menyemak Peraturan Kastam Tempatan:

Kami amat menasihati pelanggan untuk menyemak peraturan kastam tempatan mereka sebelum membuat pesanan. Adalah menjadi tanggungjawab pelanggan untuk memastikan produk yang mereka ingin beli mematuhi peraturan import negara masing-masing. DoctorOnCall tidak bertanggungjawab untuk sebarang isu yang timbul daripada ketidakpatuhan peraturan kastam tempatan.

Nota Khas untuk Penghantaran Antarabangsa dari Malaysia ke Singapura)

 1. Duti kastam dan cukai untuk penghantaran antarabangsa mungkin berbeza berdasarkan peraturan negara destinasi. Untuk meminimumkan kemungkinan kelewatan atau komplikasi di kastam, pasukan khidmat pelanggan kami mungkin menghubungi anda untuk membincangkan kemungkinan membahagikan pakej jika jumlah nilai penghantaran ke Singapura melebihi nilai bercukai sebanyak SGD400.
 2. Walaupun pasukan kami akan berusaha sedaya upaya untuk membantu pelanggan dalam memastikan proses penghantaran lancar, sila ambil perhatian bahawa ini tidak menjamin bahawa pakej anda tidak akan disimpan di kastam. Sekiranya pakej anda ditangguhkan di kastam, anda dikehendaki menjelaskan yuran kastam, dan kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan yang berlaku. Tiada pemulangan atau bayaran balik akan dibenarkan jika pesanan ditangguhkan kerana peraturan kastam.
 3. Pelanggan bertanggungjawab untuk sebarang caj penghantaran tambahan yang mungkin timbul daripada pemisahan pesanan, dengan syarat pelanggan bersetuju dengan pemisahan tersebut. Pelanggan yang pesanannya memenuhi ambang yang ditentukan akan dimaklumkan melalui e-mel tentang pemisahan pesanan. Setiap penghantaran akan diberikan nombor penjejakan yang unik untuk rujukan.